Custom Search

18 January 2011

บ้านจากไม้ไอศครีมค่ะ ผลงานนักเรียน ม.ต้น

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ เทอมนี้ที่เป็นนักศึกษาฝึกสอน พลาดไม่ใด้ที่นำผลงานที่เกี่ยวกับผลงานของนักเรียนที่นกสอนมาให้เพื่อนๆ ได้ชมกัน และนี่คือผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม ที่นกได้ทำงาน และสอนอยู่ค่ะ ผลงานทำได้น่ารักดีนะคะ ไปดูกันเลย แล้วนกจะอธิบายวิธีการทำให้อีกทีนะคะ อาจไม่ละเอียด แต่สามารถต่อยอดความคิดได้จ้า
สำหรับวิธีการทำนะคะ จะเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อก่อนนกก็มีบ้านออมสินอยู่หลังนึงเหมือนกัน ทำเองค่ะ ทำจากตอกไม้ไผ่ โดยใช้โครงร่างกระดาษ ที่หาได้ง่าย ๆ คือ กล่องเหล้าหรือเบียร์ค่ะ (ลังจ้า) เพื่อทำเป็นฐานและ โครงสร้างค่ะ

อุปกรณ์ที่ทำบ้านจากไม้ไอศครีมก็คือ
1.ลังกระดาษสำหรับทำโครงสร้างของตัวบ้านค่ะ
2.ไม้ไอศครีม
3.กาวลาเท็กซ์
4.มีดหรือกรรไกรสำหรับตัดจ้า

ตอนแรกก็ใช้ลังกระดาษสร้างโครงสร้างก่อน จากนั้นก็ใช้ไม้ไอศรีมทากาวแปะ ๆ เสร็จออกมาตามภาพ ด้านบนค่ะ

0 comment:

Post a Comment

Wellcome for all comment